Garanti

Du kommer att få glädje av ditt nya golv länge, det kan vi garantera! Du får därför 5 års garanti på vårat arbete från den dag vi är klara. Skulle det under garantitiden skulle uppstå problem på grund av ett material- eller produktionsfel, fixar vi till det. Det enda vi begär är att du noggrant följer våra skötselanvisningar.

Garantin gäller nämligen inte vid skador som beror på felaktig skötsel, felaktiga rengöringsmetoder, hack, repor, stötar, olyckshändelser eller liknande.

Om du behöver utnyttja garantin så lämna en skriftlig begäran och skicka den till info@golvslipningstockholm.se.

Spara ditt kvitto det behöver vi se om du behöver utnyttja garantin. Om vi efter granskning accepterar ditt krav under garantin, åtar vi oss, efter egen bedömning, att antingen reparera eller att ersätta golvet