Hur arbetar vi?

– Till att börja med förflyttar vi alla möbler till en plats vi kan erbjuda alternativt en plats ni väljer.
– Vi börjar sedan med att förstärka till golv (ifall detta är nödvändigt) med spikar eller skruvar för att sedan sanera golvet.
– Ifall några golvbrädor är i mån av att bytas ut ersätter vi dessa till att klaffa perfekt.
– Nästa steg är en slipningsprocess som vi delar upp i fyra kategorier från grovt till fint.
– Mellanrums-fyllning är i flesta fall nödvändigt då det kan uppstå luckor mellan brädorna, som med tiden kan skada ditt golv.
– Ifall du väljer att lackera ditt golv kräver detta ca 3-4 lackeringar. Detta kommer att ta upp till två timmar i torktid mellan lackeringarna.
– Ifall du väljer att oljebasera ditt golv kommer detta att kräva 3 lager med ca åtta till tio timmars torktid mellan oljebaseringarna.
– När vi är färdiga med golvslipningen kommer vi på Golvslipning Stockholm att städa upp efter oss för att sedan lämna över golvet till era fötter.

Garanti

Du kommer att få mycket glädje av ditt nya golv, det kommer hålla länge vilket vi sätter vår yrkesstolthet på. Du har därför 5 års garanti från den dag vi är klara.
Om det inom garantitiden skulle uppstå något fel på grund av ett material- eller produktionsfel, ersätter vi det. Det enda vi begär är att du noggrant följer våra skötselanvisningar. Garantin gäller nämligen inte vid skador som beror på felaktig skötsel, felaktiga rengöringsmetoder, hack, repor, stötar, olyckshändelser eller liknande.
Om du behöver utnyttja garantin så lämna en skriftlig begäran och skicka den till: info@golvslipningstockholm.se

Spara ditt kvitto det behöver vi se om du behöver utnyttja garantin. Om vi efter granskning accepterar ditt krav under garantin, åtar vi oss, efter egen bedömning, att antingen reparera eller att ersätta golvet